Charakteristika znamenia Býk


Ľudia narodení v znamení Býka sa na rozdiel od predchádzajúcich znamení líšia najmä v tom, že radi stoja pevne nohami na zemi a nemajú moc radi zbytočné riziko. Sú teda skôr zástancami kľudného, a pokojného života plného istoty.

býk

Zvyknú sa veľmi dobre poučiť z minulosti, a z chýb, ktorých sa v nej dopustili. Sú teda veľmi učenliví a netreba im jednu vec hovoriť viackrát, pretože si ju s veľkou pravdepodobnosťou zapamätajú hneď na prvýkrát. Neradi vedú život, v ktorom nevedia aký bude ich nasledujúci krok a neradi tiež konajú bezhlavé, spontánne a nerozmyslené rozhodnutia. Každý krok, ktorým sa vo svojom živote rozhodnú pobrať si najprv potrebujú dôsledne a v tichu premyslieť.

Majú však dosť veľký problém vo svete majetníctva. Pokiaľ sa totiž začnite stýkať s Býkom, majte na pamäti, že skôr či neskôr sa vás pokúsi získať do svojej moci a to tak, že sa vás bude chcieť vlastniť. Veľmi ťažko sa odhodlávajú k prvému kroku, pretože sú plní nerozhodnosti a neistoty a to aj napriek tomu, že práve istotu v živote toľko hľadajú.

horoskop býrka

Vedu veľmi blízke vzťahy s rodinnými príslušníkmi, pretože rodina je pre nich veľmi dôležitá, snažia sa vždy držať predovšetkým v kruhu najbližších. Zo všetkých svojich síl sa snažia byť vernými spoločníkmi a je skôr pravdepodobné, že vás tento človek nepodvedie a ani sa o to nepokúsi. Sú teda veľmi lojálni a zásadoví, ba dokonca niekedy až priveľmi. Má veľmi jemné umelecké cítenie a veľmi dobre by sa vedel uplatniť v umeleckej sfére. Len veľmi ťažko sa však vie odosobniť od svojej minulosti, ktorá mu častokrát veľmi kazí a znepríjemňuje život.
Býci by tiež našli svoje uplatnenie takmer v akomkoľvek zamestnaní, ktoré úzko súvisí s prírodou a jej ochranou. Boli by však aj výbornými stavebníkmi, architektmi, sochármi, ale či by sa uplatnili vo sfére financií.

Podobné príspevky