Hra na hudobnom nástroji: stres či radosť pre dieťa?


Mami, ja chcem hrať na husle!Jedna z tých veľkolepých fráz, ktorou to všetko začína. Práve tu sa postupne odhaľuje charakter vášho potomka. Jeho majstrovská túžba v danom okamihu, či schopnosť sformulovať svoje prianie tak, aby bolo vypočuté a pochopené. A potom, ten zvyšok máte zrejme v rukách vy. Prirodzene, ani pre vás ako cieľavedomých rodičov to nie je najľahšia úloha. Ako teda podporovať vaše dieťa v časoch dezilúzie, ako ho utešiť v časoch neprajnosti a ako byť jeho oporným bodom počas celej kultúrne ladenej púte?

koncert

Zjavne má rado kultúru. Venujte jej pozornosť aj vy!
Každý z nás nadobúda v živote určitý druh poslania. Jedno dieťa baví kopať do lopty, druhé vyniká v maľovaní, tretie pociťuje neskonalé blaho pri pozorovaní nočnej oblohy. A to štvrté, to sa vybralo po chodníčku hudobníka. Určitú úlohu zohrávajú gény, prostredie či výchova. Avšak aj ono samo v takomto prípade cíti, čo ho akýmsi spôsobom napĺňa. Pokiaľ ste mu vnukli nápad alebo si ono našlo inšpiráciu v konkrétnej oblasti, zdieľajte jeho potrebu s ním. Ak túži ísť na koncert, pretože sa mu husle páčia, zrejme by ste mali jeho detský argument akceptovať. Časom sa jeho osobnosť začne rozvíjať a vy ako dospelý jedinec budete mať pred sebou dôležitú úlohu: pozorovať vplyv hudby na jeho rozvoj a zvážiť, či jeho nadšenie je naozaj opodstatnené alebo len dočasné.

kytara

Prišlo ku kolízii? Nevešajte hlavu!
Každý z nás sa zrejme stáva svedkom toho, keď iniciálne nadšenie opadá, motivácia odletí do vzdialených krajov a prichádza na rad povinnosť. Je to úplne bežný proces pri edukácii každého dozrievajúceho jedinca. Zmena prostredia, okolností či iné sociálne vplyvy majú podiel na deformácii prvotných snáh dieťaťa. Pokiaľ bola hudba pre neho počas  prvého roku zábavou, dnes k nej pociťuje nechuť. Postupne vás začne žiadať o možnosť skončenia, pretože jeho kamarát je v basketbalovom tíme a to by ho zrejme bavilo viac. Skúste sa s vašim potomkom plnohodnotne porozprávať, vypočuť si jeho názor a prebrať s ním možné varianty pre vyriešenie problému. V prípade nutnosti zapojte do procesu aj pedagógov, skúste sa informovať o jeho zručnostiach v hudobnej oblasti, a tým zvážiť jednotlivé postupy pre riešenie kolízie.

Buďte jeho obdivovateľom. Nepreháňajte to však s chválami.
Ak sa ocitáte v opačnej situácii a vaše dieťa vyniká dravosťou v kultúrnej oblasti, stojte pri ňom. Pri zrode úspechu sa tešte s ním, ale nenúťte ho hovoriť o svojich úspechoch, keď ono samo nemá chuť. Snažte sa o prirodzenosť v debatách, o akési odľahčenie a zároveň pochopenie. Nie je nič krajšie, ako keď rodič rozosmeje svojho drobca príhodou s podobnou tematikou, na akú sa dieťa zameriava. Ak je dieťa úspešné, je vhodné podporovať ho i naďalej. Netreba však chváliť zbytočne – a predvádzať sa pred ostatnými! Na dieťa to môže pôsobiť ako osobitá forma nátlaku a svoje nedostatky si bude uvedomovať o to intenzívnejšie. Svoj neúspech sa mu začne javiť ako sklamanie pre celú rodinu.

Podobné príspevky