Cigypn

Bytovky a kanalizácia

Březen 29th, 2020

Aké opravy bytových domov sú najaktuálnejšie?
Pre mnohé bytové domy je zateplenie v súčasnosti nielen nevyhnutnosťou, ale stáva sa akýmsi trendom. Zateplením sa zvyšuje kvalita bývania a zanedbateľné nie sú ani finančné úspory na kúrení a klimatizovaní priestorov v letnom období. Musím však upozorniť, že pozornosť treba venovať nielen zatepleniu a oprave obvodového plášťa či strechy, ale aj rozvodom elektriny, studenej a teplej vody, kúrenia, plynu a kanalizácie. Tieto sú častejším a v mnohých prípadoch aj závažnejším zdrojom porúch ako nezateplený obvodový plášť.

krtkovanie
Aké problémy môžu nastať v prípade kanalizačných rozvodov?
Staršie kanalizačné potrubia sú buď liatinové, alebo azbestocementové. Liatinové potrubia majú životnosť až 50 rokov a prakticky nehrdzavejú. Sú však krehké, a ak sú dlhšie pod tlakom, praskajú. Obrovský tlak na potrubie môže vznikať pre sadanie bytového domu počas jeho životného cyklu. Preto sa odporúča liatinové potrubia pravidelne kontrolovať, a ak treba, zabezpečiť ich výmenu ešte pred uplynutím životnosti. Azbestocementové potrubia sú ešte krehkejšie ako liatinové a praskajú omnoho častejšie. Azbestocementové kanalizačné potrubia, ktoré sa nachádzajú v bytových domoch, sú väčšinou staršie ako 30 rokov a pravdepodobnosť ich prasknutia je vysoká. Keďže azbestové vlákna, ktoré sa v týchto potrubiach nachádzajú, sú karcinogénne, mali by sa čo najskôr vymeniť. Výmenu musí zo zákona realizovať špecializovaná firma na čistenie kanalizácie https://ab-krtkovanie.sk/krtkovanie-kanalizacii/ , ktorá má na odstraňovanie azbestových materiálov oprávnenie.

Aké ešte ďalšie poruchy sa môžu pri kanalizácii vyskytnúť?
Ak sa v bytovom dome nachádza kanalizácia na báze PVC, treba vykonať jej kontrolu. V závislosti od stavu kanalizácie a kvality použitého plastu a na základe odporúčania odbornej firmy sa môžu vlastníci dohodnúť na vhodnom postupe. Napríklad, ak sa v dome vymieňajú zvislé rozvody vody a plynu, je priam nezmysel, aby sa zároveň nevymenila aj kanalizácia. Pri zatepľovaní bytového domu netreba zabúdať aj na odvetranie kanalizácie, ktoré je väčšinou umiestnené na streche. Odvetranie kanalizácie vyrovnáva tlak v kanalizačnom potrubí a musí byť voľne priechodné. Nesprávne odvetranie kanalizácie spôsobuje, že smrad z kanalizácie sa dostáva do bytov, čo je pre vlastníkov, samozrejme, veľmi nepríjemné a obťažujúce.
Ako predchádzať takýmto poruchám?

upchaty odtok 3
Najlepším riešením je pravidelná prevencia. Dôležité sú nielen pravidelné revízie a preventívne kontroly jednotlivých rozvodov, ale aj osobná kontrola obyvateľov a správcu domu. Mnohokrát sa stalo, že si obyvateľ domu všimol kvapkajúce potrubie či prskajúcu elektroinštaláciu a nahlásením tohto drobného problému predišiel možnej veľkej havárii.